Wanita yang Berkelana ke Neraka

Rupanya siang sedang menampakkan kebahagiaan. Matahari tersenyum melakukan tugasnya dan enggan meninggalkan peraduan untuk berbagi dengan kemuraman. Sedang engkau sejak lama duduk